Aajeges visuelle profil handler om identitet, språk, kompetanse og kulturell stolthet. Det handler om mangfold hvor tradisjon møter samtid. Det handler om fremtid. Det handler om menneskene.

Det visuelle uttrykket er en interaksjon mellom farger og mønstre, teksturer og ansikter fra den samiske kulturen i det sørsamiske området. Med bildene til fotograf Tom Gustavsen kommer vi nært på.

Aajege - Samisk språk og kompetansesenter
Kunde

Aajege

Prosjekt

Visuell profil og nettside

Kategori

Web, Design

Aajeges logo har røtter i urgamle former i et moderne formspråk. Logoen skal formidle at Aajege er en kilde til samisk språk, kultur og identitet. Logoen er utformet både på norsk bokmål og samisk. Logoen står fjellstøtt, oser av selvtilitt og seriøsitet. Et umiddelbart inntrykk av at Aajege representerer kompetanse.

Profilen har også blitt lagt til grunn for en ny nettside som skal inspirere, informere og formidle det samiske. Her vil aktiviteter slik som kurs og opplæring i samisk språk og kultur utgjøre hovedvekten av innholdet. Hjemmesiden er responsiv og utviklet med både norsk og samisk språkvalg. Frontal Media

www.aajege.no
Aajege - Samisk språk og kompetansesenter
Aajege - Samisk språk og kompetansesenter