Med naturen som bakteppe skal Fjelldriv gi innblikk i gode naturopplevelser, naturglede, læring gjennom kjennskap og mestring, samt levende bygdesamfunn.

Fjelldrivs logo består av et symbol og et navnetrekk. Symbolet er modernistisk og enkelt og symboliserer fjellreven som er et viktig formidlingsprosjekt for Fjelldriv.

Symbolet er utviklet til et mønster som gir identiteten en bred verktøykasse med mange bruksområder. Den kan settes sammen til mønstre som kan være kraftfulle og dynamiske eller nedtonede og subtile, alt ettersom hva man vil uttrykke. Den kan fylle hele flaten eller opptre som «noe ekstra» i et hjørne.

Navnetrekket er basert på typografien Brandon Grotesque, en leken men lesbar og prisbelønnet moderne skrift som står godt til symbolet uten å kontrastere eller konkurrere om oppmerksomheten.

Fjelldriv - Kunnskap og opplevelser i naturen
Fjelldriv - Kunnskap og opplevelser i naturen
Kunde

Fjelldriv

Prosjekt

Identitetsdesign

Kategori

Design

Fjelldrivs fargepalett er en vesentlig del av identiteten og skal brukes i all kommunikasjon. Fargene Lyng og Is danner tilsammen en særegen palett som henter inspirasjon fra naturen i Tydal.

Et tydelig, distinkt og visuelt uttrykk skal gi løfter om kunnskap og innsikt i en sektor med formidling som viktigste drivkraft. Frontal Media

Fjelldriv - Kunnskap og opplevelser i naturen
Fjelldriv - Kunnskap og opplevelser i naturen
Fjelldriv - Kunnskap og opplevelser i naturen