Kulturminnefondet er et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og får sin bevilgning over statsbudsjettet gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

Kulturminnefondet skal blant annet stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv og bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Kulturminner - www.kulturminnefondet.no
Mobilvisning - www.kulturminnefondet.no
Kunde

Kulturminnefondet

Prosjekt

Ny hjemmeside

Kategori

Web

Utfordringen med dette prosjektet var å skape en tydelig tilstedeværelse som skal formidle informasjon om hva Kulturminnefondets arbeid består av. Samtidig må det komme fram hvilke verdier man står for og fungere som en presentasjon av et utvalg av kulturminnene som har fått støtte.

Hjemmesidens supportdel med viktige dokumenter innehar en sentral plass. Den virker som en veileder for leseren og gir føringer for hvilken retning vedkommende bør navigere for å hente fram ytterligere informasjon. Her finnes også en opplisting av de mest søkte begrepene på nettstedet.

Ved hjelp av en integrert søkemotor filtrerer systemet resultatene idet man skriver inn begrepet. Sammenlagt skal løsningen senke terskelen for de som ønsker å søke om midler fra Kulturminnefondet. Frontal Media

www.kulturminnefondet.no
Søknadshjelper - www.kulturminnefondet.no
www.kulturminnefondet.no